Privacy verklaring KBS Vastgoedbeheer BV versie: 14 februari 2021

Contactgegevens

KBS Vastgoedbeheer
Van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen

Tel. 024 – 7370289
info@kbsvastgoedbeheer.nl

M.B.J. Hendriks Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via martijn@kbsvastgoedbeheer.nl

1. Persoonsgegevens

 1. Soort persoonsgegevens
  Bij het gebruik van het KBS Vastgoedbeheer wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik van het KBS Vastgoedbeheer (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van KBS Vastgoedbeheer kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden. Bij registratie door middel van het inschrijfformulier worden voorts de volgende gegevens verzameld:
  1. Naam;
  2. Adresgegevens;
  3. Telefoonnummer;
  4. Geslacht;
  5. Geboortedatum;
  6. Gegevens over werk en/of studie en inkomsten daaruit;
 2. Doeleinden van het gebruik
  KBS Vastgoedbeheer gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Onderzoek van gebruik van het KBS Vastgoedbeheer
   KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het KBS Vastgoedbeheer voor onderzoek. Doel hiervan is het KBS Vastgoedbeheer, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt.
  2. Personalisatie
   KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het KBS Vastgoedbeheer ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die u verstrekt op het KBS Vastgoedbeheer en gegevens verkregen via uw KBS Vastgoedbeheer account, de KBS Vastgoedbeheer Desk en/of andere bronnen kan KBS Vastgoedbeheer deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het KBS Vastgoedbeheer worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Daarnaast kunnen op het KBS Vastgoedbeheer of op andere websites gerichter advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van het KBS Vastgoedbeheer geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.
  3. Beveiliging van het KBS Vastgoedbeheer
   IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het KBS Vastgoedbeheer te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het KBS Vastgoedbeheer als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw KBS vastgoedbeheer account

 1. Soort persoonsgegevens
  Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op het KBS Vastgoedbeheer kunt u een persoonlijk KBS Vastgoedbeheer account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres en een wachtwoord verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast kunt u (ook zonder KBS Vastgoedbeheer account) op het KBS Vastgoedbeheer gegevens achterlaten ten behoeve van het gebruik van de op het KBS Vastgoedbeheer aangeboden diensten KBS Vastgoedbeheer biedt u de mogelijkheid om in te loggen op KBS Vastgoedbeheer met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mail adres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. KBS Vastgoedbeheer vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw KBS Vastgoedbeheer account.
 2. Doeleinden van het gebruik
  KBS Vastgoedbeheer gebruikt de (persoons)gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Beveiliging van uw account
   Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.
  2. Diensten van het KBS Vastgoedbeheer
   De (persoons)gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via het KBS Vastgoedbeheer , gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:
   • het maken van een selectie van mogelijke huurders;
   • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
   • het bewaren van onroerend goed objecten inclusief de eventueel door u gegeven en daarbij behorende objectscore en notities. De objectscore wordt geanonimiseerd gedeeld met de makelaar die het betreffende object in verkoop heeft. De notities worden niet gedeeld met derden;
   • het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld via het KBS Vastgoedbeheer een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan ook zonder KBS Vastgoedbeheer account maar dan dient u wel uw naam, adres en e-mail adres in te vullen) of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object;
   • het delen van uw persoonsgegevens met uw makelaar om te bevestigen dat u de verkoper bent van het onroerend goed object;
   • het aan u toesturen van (KBS Vastgoedbeheer)statistieken met betrekking tot uw onroerend goed object op het KBS Vastgoedbeheer;
   • het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden of anderen;
   • het doorgeven van uw verhuizing en waar nodig en van toepassing die van uw medeverhuizers aan bedrijven die u zelf hebt geselecteerd inclusief de daarvoor door u verstrekte gegeven;
   • het delen van uw persoonsgegevens, uw zoekprofiel en onroerend goed objecten die u interessant vindt met uw makelaar;
   • het vergelijken van uw zoekprofiel en aanbod met dat van andere gebruikers van het KBS Vastgoedbeheer en het tonen van uw onroerend goed aan andere KBS Vastgoedbeheer gebruikers en hun makelaar;
   • het door KBS Vastgoedbeheer vragen om en het publiceren of verzamelen van uw beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of makelaarskantoren op het KBS Vastgoedbeheer . Hierop is het Makelaarsbeoordelingenreglement van toepassing. Makelaarsbeoordelingenreglement van toepassing.
  3. Email marketing
   Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt KBS Vastgoedbeheer uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van KBS Vastgoedbeheer. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij KBS Vastgoedbeheer aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning/kantoor & interieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van KBS Vastgoedbeheer ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.
  4. Personalisatie
   KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens verkregen uit de KBS Vastgoedbeheer Desk en andere bronnen en door uw gebruik van het KBS Vastgoedbeheer kan KBS Vastgoedbeheer een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het KBS Vastgoedbeheer worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Hetzelfde geldt voor marketing berichten van KBS Vastgoedbeheer, indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Daarnaast kunnen hierdoor op het KBS Vastgoedbeheer of op andere websites gerichter advertenties getoond worden of kan KBS Vastgoedbeheer u objecten toesturen die voor u interessant kunnen zijn. Door gebruik te maken van een KBS Vastgoedbeheer account of uw gegevens elders op het KBS Vastgoedbeheer achter te laten geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.
  5. Klantcontact en facturering
   De gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens kunnen tevens door KBS Vastgoedbeheer worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie. De door u verstrekte gegevens kunnen tevens door KBS Vastgoedbeheer worden gebruikt voor het verzenden van facturen voor de door u aanschafte producten of diensten en ter verificatie van uw identiteit.
  6. Onderzoek
   De gegevens uit uw account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens kan KBS Vastgoedbeheer tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om haar producten en diensten te verbeteren of meer inzicht te verkrijgen in de markt. KBS Vastgoedbeheer gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

3. Bewaartermijn

KBS Vastgoedbeheer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximum bewaartermijn van …

4. Delen van persoonsgegevens met derden

KBS Vastgoedbeheer verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KBS Vastgoedbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiligingsmaatregelen

KBS Vastgoedbeheer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail via info@kbsvastgoedbeheer.nl

6. Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door KBS Vastgoedbeheer en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kbsvastgoedbeheer.nl

7. Klachtrecht

KBS Vastgoedbeheer wijst tevens op de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze nieuwe website

Zoals je misschien al kan zien hebben we een nieuwe website! Hierop kun je je voortaan inschrijven en direct je account beheren. Als je voorheen al ingeschreven was, dien je dit opnieuw te doen.

Extra kans maken? Schrijf je dan in voor een premium account, geheel no-cure-no-pay!

In verband met Covid-19 zijn mondkapjes verplicht tijdens de bezichtigingen!