Nieuwe Wet ‘Wet Goed Verhuurderschap’:
Een Stap vooruit in Huurbescherming

Op 1 juli 2023 trad de langverwachte wet ‘Wet Goed Verhuurderschap’ in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel om huurders beter te beschermen en de rechten en plichten van verhuurders in Nederland te verduidelijken. Met de Wet Goed Verhuurderschap wordt beoogd om de huurmarkt eerlijker en transparanter te maken, waarbij zowel huurders als verhuurders hun verantwoordelijkheden en rechten kennen en respecteren.

De belangrijkste punten van de Wet Goed Verhuurderschap zijn als volgt:

1. Redelijke Huurprijs
De wet stelt dat de huurprijs redelijk moet zijn en in overeenstemming met de kwaliteit en staat van de woning. Dit betekent dat verhuurders niet willekeurig de huurprijs kunnen verhogen, maar een passende huurprijs moeten vragen die in lijn is met vergelijkbare woningen in de buurt.

2. Onderhoud en Reparaties
Verhuurders zijn verplicht om de woning goed te onderhouden en eventuele noodzakelijke reparaties tijdig uit te voeren. Dit houdt in dat gebreken die de bewoonbaarheid van de woning beïnvloeden, op kosten van de verhuurder moeten worden verholpen.

3. Duidelijke Huurovereenkomsten
De Wet Goed Verhuurderschap benadrukt het belang van duidelijke en volledige huurovereenkomsten. Verhuurders moeten alle essentiële voorwaarden en bepalingen in begrijpelijke taal opnemen, zodat huurders goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten.

4. Geen Dubbele Lasten bij Leegstand
Indien een huurder de woning heeft verlaten en er nog geen nieuwe huurder is gevonden, mogen verhuurders geen dubbele lasten in rekening brengen aan de vertrokken huurder.

5. Informatieplicht Verhuurder
Verhuurders hebben een informatieplicht naar de huurder toe. Zij moeten de huurder voorzien van alle relevante informatie over de woning en het huurcontract, inclusief een duidelijke specificatie van de servicekosten

Wij Voldoen aan de Eisen van Verhuurbemiddelaars

Als bedrijf hebben wij het welzijn van zowel huurders als verhuurders hoog in het vaandel staan. Wij zijn ons ervan bewust dat de Wet Goed Verhuurderschap de nodige veranderingen met zich meebrengt en wij hebben ons volledig aangepast aan de eisen van verhuurbemiddelaars.

Onze werkwijze is gericht op transparantie en eerlijkheid, waarbij we ervoor zorgen dat alle huurovereenkomsten die we bemiddelen volledig voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij zorgen voor duidelijke en begrijpelijke huurcontracten, waarin alle essentiële voorwaarden helder zijn vastgelegd.

Daarnaast werken we nauw samen met verhuurders om ervoor te zorgen dat hun woningen goed worden onderhouden en dat eventuele reparaties snel en efficiënt worden uitgevoerd. We streven ernaar om redelijke huurprijzen te hanteren, in lijn met de kwaliteit van de woningen, en we zullen geen dubbele lasten in rekening brengen bij leegstand.

Onze rol als verhuurbemiddelaar omvat ook het verstrekken van uitgebreide informatie aan huurders over de woningen en de bijbehorende huurvoorwaarden. We zijn toegewijd om te voldoen aan de informatieplicht en ervoor te zorgen dat huurders goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten.

Kortom, als bedrijf zijn we volledig in lijn met de Wet Goed Verhuurderschap en werken we eraan om de huurmarkt in Nederland eerlijker en transparanter te maken. Wij streven naar een harmonieuze huurervaring voor zowel huurders als verhuurders, waarbij de rechten en plichten van beide partijen gerespecteerd worden en er een gezonde balans ontstaat tussen huurder en verhuurder.